Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie

Bezpieczeństwo

W 1996 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozpoczęła współpracę z Policją holenderską z regionu Hollands Midden. W tym początkowym okresie udało się wykształcić główne kierunki współdziałania związane m.in. ze – szkoleniami, wymianą informacji, organizacją służb policyjnych, a także poprawą poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, czy też wypracowania modelowych rozwiązań w bieżących kontaktach z administracją samorządową.

W swym pierwszym etapie, projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) był realizowany eksperymentalnie, jako projekt centralny – koordynowany przez Komendę Główną Policji. Nie nosił on wtedy obecnej nazwy. Funkcjonował, jako „Platforma bilateralna współpracy Polska – Holandia”. Wybrano wtedy cztery miasta do jego realizacji z terenu całej Polski – Łowicz, Pabianice, Olkusz i Suchą Beskidzką.

Z czasem Projekt stał się w Małopolsce projektem regionalnym, koordynowanym przez KWP przy wsparciu i doradztwie kolegów z Policji i samorządu holenderskiego. W ostatnim okresie zaczął przybierać bardzo intensywną formę – na chwilę obecną jest realizowany w na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, placówki ponadgimnazjalne) oraz na terenie uczelni wyższych Krakowa (Akademia Górniczo – Hutnicza; Politechnika Krakowska; Krakowska Akademia; Uniwersytet Ekonomiczny; Uniwersytet Rolniczy; Akademia Wychowania Sportowego).

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w obszarze placówek oświatowych i uczelni wyższych ma swoje ramy formalne.

Zostały one określone w:

„Regulaminie nadawania certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

„Regulaminie nadawania certyfikatu Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” zatwierdzonym przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Jednym z najważniejszych elementów związanych z realizacją projektu jest zaangażowanie wszystkich partnerów. Partnerzy współpracujący z placówkami oświatowymi w realizacji ZPB (wybrani):  Samorządy lokalne, Kuratorium Oświaty, Straż Miejska / Straż Gminna, Policjanci z KPP / KMP / KP, Uczelnie wyższe, Samorządy studenckie, Rady dzielnic, Spółdzielnie mieszkaniowe, itp.

Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo. Pierwszy etap odbywa się na poziomie placówki oświatowej, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap odbywa się w trakcie audytu przed certyfikacyjnego, dokonywany jest on raz w roku w miesiącu maju – czerwcu.

Pozytywnym osiągnięciem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Przemawia za tym także liczba placówek przystępujących do projektu oraz partnerów wspierających je w tych działaniach. Dodatkowo tworzy się ciągłość działań profilaktycznych – począwszy od szkoły podstawowej do uczelni wyższej włącznie. W placówkach oświatowych prowadzone są dodatkowe zajęcia, które wcześniej nie były uwzględniane w programach profilaktycznych. Przeprowadzono także inwestycje związane z infrastrukturą wewnętrzną, jak i zewnętrzną, poprawiające bezpieczeństwo, a związane z projektowaniem bezpiecznych przestrzeni.

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w ramach, którego dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i partnerzy projektu podjęli wspólne działania w kierunku poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole jak i wokół niej.

W Zintegrowanym Planie Działania zaplanowaliśmy działania związane z różnymi obszarami, między innymi obszar związany z pracami remontowo – inwestycyjnymi, organizowanie działań na terenie szkoły zmierzających do poprawy bezpieczeństwa jak również organizowanie zajęć o tematyce profilaktycznej, podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej, zorganizowanie dodatkowej opieki świetlicowej, propagowanie projektu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Duży nacisk położony został na edukację w zakresie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, radzenia sobie z problemem agresji tj. pobiciami, groźbami i wymuszeniami.  Uczestnicząc jednocześnie w projekcie „Odblaskowa Szkoła” wyposażyliśmy Nasze dzieci w kamizelki i elementy odblaskowe. Intensywne działania zostały podjęte w oparciu o diagnozę stanu bezpieczeństwa, na którą złożyły się m. in. analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz spotkanie partnerów szkoły. Zintensyfikowaliśmy współpracę z instytucjami i organizacjami wpierającymi szkołę, wspomagającymi rozwój naszych dzieci.
                Już w dniu 25 maja 2012 r.  na posiedzeniu zespołu certyfikującego  w Krakowie naszej placówce przyznano Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, a  27 września 2012 r.  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji nadinsp. Mariusza Dąbka wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Panem Aleksandrem Palczewskim.

W roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 nasza szkoła kontynuuje projekt „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa” w ramach, którego dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują kolejne, wspólne działania w kierunku poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole jak i wokół niej. W roku 2014  otrzymaliśmy przedłużenie ważności Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” do roku 2019.

W 2019/2020 roku nasza placówka podejmuje kolejne wyzwanie, aby uzyskać tytuł „Lidera Projektu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

I oto ten oczekiwany moment i chwila uznania. 3 lutego 2021 r.  w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach nadkomisarz Jacek Madejski w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie przekazał Certyfikat „Lidera Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". Certyfikat jest dokumentem prestiżowym, przyznawanym w przypadku Lidera bezterminowo. Jednym z kryteriów jego otrzymania jest skuteczność podejmowanych przez szkołę działań zapewniających ogólnie pojęte bezpieczeństwo.

Wszystkim Partnerom Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa serdecznie dziękujemy za współpracę. Zapewniamy równocześnie, że w kolejnych latach nadal będziemy podejmować działania na rzecz bezpieczeństwa naszych dzieci. 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny