Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie

Zespół Placówek Oświatowych im. Tadeuszak Kościuszki w Głogoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści niedostępne
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Wyłączenia

 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne, nie są edytowalne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr inż. Marzena Pietrzak.
 • E-mail: zpoglogoczow@myslenice.pl
 • Telefon: 122737712

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie
 • Adres: 32-444 Głogoczów 297
 • E-mail: zpoglogoczow@myslenice.pl
 • Telefon: 122737712

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Do budynku szkoły prowadzi wejście główne oraz wejście od strony parkingu

2.Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi Zespołu Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie

3.W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz ( suteryny, parter, I piętro, II piętro), budynek nie posiada windy

4.W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych ( toalety, barierki)

5.W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny