Obowiązujące od 1 lutego 2012 r. odpłatności w Przedszkolu Samorządowym w Głogoczowie

 

Na podstawie Uchwały 124/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dn. 28 listopada 2011 r. przyjmuje się następujące opłaty:

- od 800 do 1300 odpłatność 0 zł

W czasie wykraczającym poza czas w/w obowiązuje odpłatność:

- za każdą godzinę zajęć po 1 zł.

Za każdą rozpoczętą godzinę zajęć świadczonych przez przedszkole ponad deklarowaną przez rodzica (opiekuna prawnego) liczbę godzin pobytu dziecka opłata wynosi 5 zł. 

Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) opłaty obniża się o 20% za drugie dziecko i o 50% za trzecie i każde następne dziecko danej rodziny uczęszczające do przedszkola.

 

Odpłatności za wyżywienie

  • 4,20 zł jeden posiłek,
  • 4,50 zł dwa posiłki,
  • 5,00 zł trzy posiłki.
logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Przedszkole Samorządowe
Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki
32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl