Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie przedstawia harmonogram zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Szkolną Radę Uczniowską dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019.

  • 2 listopada 2018 r.
  • 10 - 12 kwietnia 2019 r. (egzamin gimnazjalny)
  • 15 - 17 kwietnia 2019 r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 2 maja 2019 r.
logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Przedszkole Samorządowe
Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki
32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl