Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie przedstawia harmonogram zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Szkolną Radę Uczniowską dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017.

  • 31 października 2016 r.
  • 20 i 21 kwietnia 2017 r.
  • 2, 4 i 5 maja 2017 r.
logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Przedszkole Samorządowe
Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki
32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl