Dyrektor ZPO w Głogoczowie informuje, że w przypadku otrzymania powiadomienia z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Krakowie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla Gminy Myślenice, ogranicza dzieciom i młodzieży szkolnej wszelką aktywność na zewnątrz oraz na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Informacje o jakości powietrza dostępne są na stronach:

https://www.myslenice.pl/aktualnosci/sprawdz-aktualny-stan-powietrza-w-gminie-myslenice,art-150

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki

w Głogoczowie

32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl