Plan lekcji 2016/2017

      SZKOŁA PODSTAWOWA
Poniedziałek   G 1 2a 2b 3a 3b 4 5 6a 6b św
8:00 - 8:45 1 ew 11 ang 12 ew 17 ew 13 ew 27 pol 25 wf przyr 22 mat 01  
8:55 - 9:40 2 ang 11 ew 12 ew sg ew 13 ew 27 rel 22 mat 23 wf pol 01  
9:50 - 10:35 3 ew 11 ew 12 ew 17 ew 13 ang 27 ang 22 rel 25 mat 23 przyr 01  
10:50 - 11:35 4 ew sg ew 12 rel 17 ew 13 ew 27 mat 23 pol 25 ang 27 wf 01
11:50 - 12:35 5 ew 11   zs   zs/zkkI przyr 22 angdz 25/św rel 27 infG1/zkkI/rew 17
12:45 - 13:30 6 zkkI     zs   zs przyr 22 hist 27 infG2/rew 11
13:40 - 14:25 7             zkk   ks/rew/zkk 11
14:35 - 15:20 8                 rew 11
                         
Wtorek 8:00 - 8:45 1 ew 11 ew sg ew 17 ew 13 ew 27 hist 25 infG1/angch12/św pol 22 mat 01 24
8:55 - 9:40 2 ew 11 ew 12 ew 17 ew 13 ew 27 mat 23 angdz24/infG2/św wf pol 01 K
9:50 - 10:35 3 ew 11 ew 12 ew 17 ew 10 ew 27 wf pol 25 mat 23 ang 01  
10:50 - 11:35 4 rel 11 ew 12 ew 17 rel 13 ew 10 pol 25 przyr 22 pol 27 wf 01
11:50 - 12:35 5 zkkI/zs ew 12 rel 17 (km 13) rel 27 przyr 22 wf/(st) ang 10 hist 01 11
12:45 - 13:30 6   zkk zkk     ang 22 wf/(st) infG1/zkkI rel 01 11
13:40 - 14:25 7           zkkI kja/zs zkk/kprz zkk/kprz 11
14:35 - 15:20 8               zs zs 11
                         
środa 8:00 - 8:45 1 ew 11 ew 12 ew 17 ew 13 ew 27 ang 23 plast 25 pol 22 mat 01  
8:55 - 9:40 2 ew 11 rel 12 ang 17 ew 13 ew 27 plast 25 mat 23 hist 22 ang 01  
9:50 - 10:35 3 ew 11 ew 12 ew 17 ew 13 ew 27 mat 23 pol 25 rel 10 pol 01  
10:50 - 11:35 4 ang 11 ew 10 ew 17 ew 13 ew 27 gw 25 gw 23 gw 22 gw 01  
11:50 - 12:35 5 zkk/zkkI ang 12 ew sg ang 13 (km 27) pol 25 wf mat 23 hist 01 11
12:45 - 13:30 6   zs zkkI     infG2 angdz25/św/zkkI wf pol 01 11
13:40 - 14:25 7             angch25 infG2 plast 01 11
14:35 - 15:20 8                 zs 11
                         
Czwartek 8:00 - 8:45 1 ew 10 ew 12 ew 17 ew 13 ew 27 przyr 22 mat 23 pol 25 wf  
8:55 - 9:40 2 ew 11 ew 12 ew 17 ew 13 ew sg infG3/św przyr 22 pol 25 pol 01 27
9:50 - 10:35 3 ew 11 ew 12 ew 17 ew 13 ew 27 infG1/św j.pol 25 mat 23 muz 01 24
10:50 - 11:35 4 rel 11 ew 12 ew 17 rel 13 ang 27 pol 23 j.pol 25 muz 24 przyr 01  
11:50 - 12:35 5 ew 11 zkkI   ew sg rel 27 wf rel 23 przyr 22 ang 01 17
12:45 - 13:30 6 zkk     rew   wf infG3/św ang 22 mat 01 17
13:40 - 14:25 7           (wf) muz 25 (kja 27) (kja 27)/rew 24 11
14:35 - 15:20 8                 rew 24 11
                         
Piątek 8:00 - 8:45 1 ew 11 rel 12 ew 17 ew 13 ew 27 (wf) pol 23 przyr 22 wf 01
8:55 - 9:40 2 ew 11 ew 12 ew 10 ew 13 ew 27 pol 25 mat 23 wf rel 01  
9:50 - 10:35 3 ew 11 ew 12 ang 17 ew sg ew sg muz 25 hist 13 mat 23 przyr 01  
10:50 - 11:35 4 ew sg ew sg ew 17 ew 13 ew 27 mat 23 z.tech 02 pol 25 pol 01  
11:50 - 12:35 5 zkkI ew 12 ew 17 ang 13 ew 27 rel 23 z.tech 02 plast 25 mat 01 11
12:45 - 13:30 6       rew   z.tech 02 angch12/św (wdzwr25)/km 23 polK 01/rew 11
13:40 - 14:25 7           zkkI (wdzwr 25) zs (wdzwr 01)/rew 11
14:35 - 15:20 8                 rew 11
      1 2a 2b 3a 3b 4 5 6a 6b św

 

 
kjp - koło języka polskiego
św - świetlica    
 
km - koło matematyczne
ka - koło artystyczne
kjn - koło języka niemieckiego
zs - zajęcia sportowe
zkk - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
rew - rewalidacja
kt - koło teatralne
kee - koło edukacji europejskiej
 
podział na grupy
             D  /  C
Dziewczęta  /  Chłopcy
D - dziewczęta
C - chłopcy
G1, G2, G3 - grupy informatyka
G1 - dziewczęta
G2 - chłopcy
G3 - grupa mieszana