W związku ze wznowieniem zajęć edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczych z dniem 11 maja 2020 r. przedstawiamy Procedury postępowania i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w placówce od dnia otwarcia do odwołania, z którymi każdy rodzic, który zdecyduje się posłać dziecko do przedszkola powinien się zapoznać. Poniżej znajdziecie Państwo również deklarację korzystania z opieki przedszkolnej.
Jednocześnie informujemy, że opieka organizowana jest dla dzieci obojga Rodziców pracujących na terenie danego zakładu pracy. Przebywanie jednego z Rodziców na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, zdrowotnym, pracującym zdalnie, na zasiłku opiekuńczym, zwolnieniu lekarskim nie upoważnia do deklarowania przyprowadzania dziecka do przedszkola w terminie od 11.05.2020r
Przypominamy również, że biorąc pod uwagę zdrowie i dobro dzieci należy przyjąć, że najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem, chroniącym przed zakażeniem, jest zapewnienie dzieciom opieki domowej. Rodzice samodzielnie podejmują decyzje dotyczącą ich dzieci i świadomie decydują się na istniejące zagrożenie zakażeniem COVID-19.

Procedura                         

Deklaracja

Przedszkole wznowi zajęcia edukacyjno – wychowawczo – opiekuńcze dla dzieci z dniem 11 maja 2020 r. (poniedziałek), po uzyskaniu pozytywnej opinii z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Myślenicach.

Ze względu na konieczność zaplanowania organizacji pracy przedszkola będziemy się kontaktować z Rodzicami celem uzyskania informacji, czy będą chcieli, aby ich dziecko uczęszczało do placówki. Rodzice będą zobowiązani do przekazania deklaracji dotyczącej uczęszczania dziecka do przedszkola z dniem 11.05.2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że koronowirusy to wirusy, z których niektóre powodują choroby układu oddechowego u ludzi. Do zakażenia koronowirusem dochodzi drogą kropelkową oraz poprzez bezpośredni kontakt z chorą osobą. Wirus wylęga się od 2 do 12 dni (średnio 7 dni), u wielu pacjentów rozwija ciężkie zapalenie płuc. Mając na uwadze zdrowie i dobro dzieci należy przyjąć, że najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla dzieci, chroniącym przed zakażeniem, jest zapewnienie dzieciom opieki domowej. Rodzice samodzielnie podejmują decyzje dotyczącą ich dzieci i świadomie decydują się na istniejące zagrożenie zakażeniem COVID-19.

Praca przedszkola będzie regulowana wewnętrznymi procedurami obowiązującymi na czas epidemii. Procedury te zostaną przekazane Rodzicom, których dzieci będą uczęszczać do przedszkola w czasie epidemii.


UWAGA! Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2020-04-16 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Lista zakwalifikowanych                                     Oświadczenie rodzica

logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki

w Głogoczowie

32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl