Miejska Biblioteka Publiczna oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zapraszają do udziału w konkursie na najpiękniejszy list napisany do papieża Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin „Piszę do Ciebie Ojcze Święty".

Szczegóły

Większość z Nas (a może nawet wszyscy) wolałoby pracować w szkole, jak dotychczas -
w grupie, w bezpośrednim kontakcie, w sali lekcyjnej. Sytuacja jest zupełnie inna - każdy z nas pracuje we własnym domu, ale wciąż zostajemy w swoich rolach - ucznia i nauczyciela. Ustaliłam główne zasady, które będą porządkowały nasze działania edukacyjne w kolejnych dniach. W zależności od tego, ile jeszcze będzie trwać zawieszenie zajęć, mogą one ulec modyfikacjom, dalszemu dostosowaniu do naszych wspólnych potrzeb i możliwości.

Przedstawiam zatem ZASADY ZDALNEJ SZKOŁY, WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 25 MARCA 2020 R.:

 1. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest dziennik elektroniczny Librus. Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają wiadomości
  i komunikaty CODZIENNIE (z wyjątkiem weekendu).
 2. Przez dziennik elektroniczny nauczyciele wysyłają uczniom (kl. 4 – 8) lub rodzicom
  (kl. 1 – 3):
 3. informacje o zakresie materiału do samodzielnego zapoznania się/ powtórzenia
  z podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp.,
 4. linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów interaktywnych itp.,
 5. zadania do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie wykonania zadania,
 6. inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy.
  1. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu lub wyjaśniają wątpliwości w czasie przewidzianym w planie lekcji.
  2. Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone - uczniowie przesyłają je nauczycielom
   w sposób, który wskazał nauczyciel.

Możliwe sposoby:

 1. tekst w wiadomości przesłanej przez dziennik elektroniczny,
 2. załącznik przesłany przez dziennik elektroniczny (możliwe, jeśli nadawca ma zintegrowany dysk Google Drive lub One Drive),
 3. załącznik (tekst, zdjęcie itp.) przesłany na adres wskazany przez nauczyciela.
  1. Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację
   o prawidłowych rozwiązaniach i/ lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.
  2. Od środy 25 marca zaplanowane zostały regularne spotkania z nauczycielami. Harmonogram zostanie opublikowany i przesłany do Państwa
  3. Poza powyższymi zasadami nauczyciele mogą ustalić inne formy komunikowania się
   z uczniami i/lub rodzicami, np. sms, kontakt telefoniczny, grupa na WhatsApp i inne.
  4. Nauczyciele korzystają m.in. z materiałów umieszczonych na platformie https://epodreczniki.pl/, stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, materiałów publikowanych
   w programach telewizyjnych czy radiowych.
  5. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców - powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję w zdalnym kontakcie.

Pozdrawiam serdecznie, życząc zdrowia i wytrwałości.

M. Pietrzak

logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Zespół Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki

w Głogoczowie

32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl